Палеонтологічний збірник – це наукове видання, у якому публікуються праці з актуальних проблем палеонтології, тафономії, палеоекології, біостратиграфії верхнього докембрію, палеозою, мезозою, кайнозою України, а також наукову хроніку.

Рік заснування: 1961.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 14605-3576Р від 29.10.2008.

ISSN 2078-6212 (Print), ISSN 2786-6564 (Online).

Фахова реєстрація (категорія Б): відповідно до Наказу МОН України № 491 від 27 квітня 2023 року (додаток 3).

Спеціальність: 103 – Науки про Землю.

Періодичність виходу: один раз на рік.

УДК 56.

Мови публікації: українська та англійська.

DOI: 10.30970/pal.

Поточний номер

№ 55 (2023): Палеонтологічний збірник
Опубліковано: 2023-12-28

Статті

Переглянути всі випуски