ПАМ’ЯТІ ВИДАТНОГО ВЧЕНОГО-ГЕОЛОГА І ПЕДАГОГА – ПРОФЕСОРА ЯРОСЛАВА КУЛЬЧИЦЬКОГО (ДО 100-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30970/pal.55.11

Ключові слова:

біографія, геологія Карпат, тектоніка, стратиграфія, палеонтологія, гідрогеологія, інженерна геологія, фаціальний аналіз, пошук і розвідка нафти й газу, Українські Карпати

Анотація

Видатний професор Львівського університету Ярослав Онуфрійович Кульчицький – відомий український учений-геолог, доктор геолого-мінералогічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, багаторічний завідувач кафедри історичної геології і палеонтології, неперевершений дослідник Карпатського регіону, співавтор Геологічної карти Українських Карпат (масштабу 1:200 000) та геологічних карт глибинних зрізів земної кори України, регіональних стратиграфічних схем крейдових, палеогенових та міоценових відкладів Заходу України. Наукові інтереси Ярослава Онуфрійовича охоплюють важливі і різнобічні напрями в царині фундаментальних і прикладних розробок у галузі наук про Землю і багатогранні: геологія Карпат, палеонтологія, стратиграфія, тектоніка (еволюції геосинкліналей, закономірності циклічного розвитку тектоносфери, взаємозв’язок тектонічних рухів і процесів седиментогенезу), гідрогеологія, літофаціальні дослідження, геологія корисних копалин тощо. Був членом стратиграфічної, тектонічної та седиментологічної комісій КБГА та організатором багатьох наукових конференцій та симпозіумів.

Посилання

Білоніжка П., Матковський О., Павлунь М., Сливко Є. Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010). Довідково-інформаційне видання. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 518 с.

Волошиновська О.І., Гоцанюк Г.І., Лещух Р.Й., Іваніна А.В. Палеонтологія у Львівському національному університеті імені І. Франка (80 років кафедрі історичної геології та палеонтології). Проблеми стратиграфії фанерозою України. Київ, 2004. С. 268–271.

Лещух Р.Й., Лозиняк П.Ю. Пам’яті професора Ярослава Кульчицького. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. Випуск 15. Львів, 2001. C. 5–14.

Лещух Р.Й., Іваніна А.В., Гоцанюк Г.І., Шайнога І.В., Тузяк Я.М. та ін. Кафедра історичної геології та палеонтології. Довідково-інформаційне видання. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 68 с.

Матковський О. Внесок Я.О. Кульчицького у вивчення корисних копалин Українських Карпат. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. Випуск 15. Львів, 2001. C. 15–18.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Довідкове видання: в 1 т. Т. І: Л–Я. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. 716 с. +112 вкл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28