Політика щодо плагіату

Матеріали, які подаються авторами, перевіряються редакцією на предмет запозичення за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

У разі виявлення плагіату або самоплагіату, рукопис відхиляється.

У випадку, якщо у рукописі виявлено текстові запозичення, рисунки, таблиці, ілюстрації без посилань на першоджерело – рукопис відхиляється.

У випадку, якщо у рукописі плагіат складає 40% і більше – він відхиляється, а автор та установа інформуються.

Відсоток плагіату встановлюється за допомогою автоматизованих систем перевірки та оцінюється членами редакційної колегії.