Політика щодо конфлікту інтересів

Редколегія журналу «Палеонтологічний збірник» враховує у своїй діяльності можливість виникнення конфлікту інтересів під час публікаційного процесу.

Всі особи, що мають відношення до рукопису, в тому числі автори, редактори, рецензенти і читачі, які коментують або оцінюють даний матеріал, повинні повідомити про наявність конфлікту інтересів.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, які можуть вплинути на неупереджений розгляд матеріалу, редакція не залучає такого рецензента до процесу рецензування.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо заявлений автором конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність і достовірність оцінки дослідження.

Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, який не був задекларований при подачі рукопису, – рукопис може бути відхилений.