ЛЕЩУХ РОМАН ЙОСИПОВИЧ (ДО 80-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30970/pal.55.12

Ключові слова:

біографія, стратиграфія, біостратиграфія, палеонтологія, макрофауна, молюски

Анотація

Стаття присвячена життєвому та творчому шляху Романа Йосиповича Лещуха – доктора геолого-мінералогічних наук, професора, багаторічного завідувача кафедри історичної геології і палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка та відомого дослідника в царині палеонтології, стратиграфії, літолого-фаціального аналізу, геології мезозойських відкладів Українських Карпат, Північного та Західного Причорномор‘я, Рівнинного Криму, Переддобруджинського прогину. Роман Лещух засновник та організатор з колективом кафедри (понад 10 років) Всеукраїнської наукової конференції “Проблеми геології фанерозою України”. Понад два десятка років був головний та відповідальний редактор єдиного фахового вузькопрофільного видання в Україні – “Палеонтологічного збірника”. Екс-член ради Українського палеонтологічного товариства, мезозойської комісії Національного стратиграфічного комітету України, Наукового товариства імені Тараса Шевченка, громадської організації Спілки геологів України, тощо.

Посилання

Білоніжка П., Матковський О., Павлунь М., Сливко Є., Іваніна А. Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2020). Довідково-інформаційне видання. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2020. 208 с.

Білоніжка П., Матковський О., Павлунь М., Сливко Є. Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (1945–2010). Довідково-інформаційне видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010. 518 с.

Гоцанюк Г., Іваніна А., Шайнога І. Роман Лещух – засновник та організатор всеукраїнської наукової конференції – Проблеми геології України у Львівському національному університеті імені Івана Франка (до 80-річчя від дня народження). Проблеми геології України. Збірник наукових праць за матеріалами XIV Всеукраїнської наукової конференції (5–6 жовтня 2023 року, Львів) / Відп. ред. М. М. Павлунь. Львів, 2023. C. 6–8.

Г. Гоцанюк, І. Шайнога, А. Данилів, О. Старжинський, І. Мар’яш, Я. Курепа, З. Хевпа. Лещух Роман Йосипович (до 75-річчя від дня народження) Палеонтологічний збірник № 50, 2018 С. 80–83.

Волошиновська О. І., Гоцанюк Г. І., Лещух Р. Й., Іваніна А. В. Палеонтологія у Львівському національному університеті імені І. Франка (80 років кафедрі історичної геології та палеонтології). Проблеми стратиграфії фанерозою України. Київ, 2004. С. 268–271.

Лещух Р. Й., Іваніна А. В., Гоцанюк Г. І. Шайнога І. В., Тузяк Я. М. та ін. Кафедра історичної геології та палеонтології. Довідково-інформаційне видання. Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2006. 68 с.

Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. Довідкове видання: в 2 т. Т. ІІ: Л-Я. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 764 с. +224 вкл.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28