УРБАНІСТИЧНА ПАЛЕОНТОЛОГІЯ ЛЬВОВА (ЗАХІДНА УКРАЇНА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30970/pal.55.2

Ключові слова:

урбаністична палеонтологія, міські фосилії, природний будівельний камінь, Львів, Західна Україна

Анотація

Природний камінь, з якого побудований Львів, містить численні залишки викопних організмів – урбаністичні фосилії, які для Львова виявлені і вивчені вперше. Натурні обстеження природного каменю і решток давніх організмів старої частини Львова виконано в численних точках спостереження. Загалом виявлено 67 урбаністичних фосилій. Наведено загальна характеристика, складено реєстр і палеонтологічний атлас урбаністичних фосилій Львова. Серед біофосилій визначено: одноклітинні форамініфери, нижчі рослин (скам’янілі колонії літотамнієвих водоростей), ксилоліти, безхребетні тварини – двостулкові молюски, брахіоподи, голкошкірі; серед іхнофосилій – сліди повзання. В стіновому природного камені Львова переважають рештки морських водоростей і двостулкових молюсків; залишки голкошкірих рідкісні, трапляються в тротуарному камені і бруківці. Львів є унікальним містом для розвитку міської палеонтології, пошуку урбаністичних фосилій та організації геологічного туризму. Ці напрями діяльності сприятимуть популяризації палеонтологічних знань, зростанню інтересу до історії життя на Землі, збереженню геологічної спадщини від руйнування та вандалізму. У стінах і бруківці Львова є цікаві природні об’єкти – міські фосилії, які за режиму обмеженої охорони і рекомендовані для міського геотуризму, наукової, освітньо-пізнавальної, культурно-естетичної діяльності. Вони зосереджені близько одне до одного, що дало змогу об’єднати їх для пізнання геологічного літопису території Львова і розробити нові підходи до туризму, які поєднують природу, історію та культуру.

Посилання

Білай В., Павленко А., Іваніна А. Палеонтологія Львова. Проблеми геології України: збірник наукових праць. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 124–128.

URL: https://geology.lnu.edu.ua/xii-shchorichna-vseukrainska-naukova-konferentsiiaproblemy-heolohii-fanerozoiu-ukrainy-2021.

Білай В., Павленко А., Іваніна А. “State fossil” Львова. Актуальні проблеми геології України: збірник тез I Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (Львів, 27-28 жовтня, 2022 р.). Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2022. С. 2–4.

Білай В., Павленко А., Іваніна А. Урбаністичні фосилії Львова. Геотуризм: практика і досвід: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 жовтня 2022, Львів). Львів : Каменяр, 2022. С. 117–119. URL: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/10/Conference-Geotourism-2022.pdf

Гоцанюк Г.І., Іваніна А.В. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. 1. Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях) : навчально-методичний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 310 с. URL: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Hotsaniuk-Ivanina-Paleontolohiia_17-11-2017-stysnuto.pdf.

Гоцанюк Г.І., Іваніна А.В., Тузяк Я.М. Визначник решток палеоорганізмів : навчально-методичний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007.

с. URL: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/12/Vyznachnyk-reshtokpaleorhanizmiv-navch.-metod.-posibnyk2007.pdf.

Іваніна А., Борняк У., Гоцанюк Г. Систематизація і стислий огляд геотуристичних об’єктів міста Львова. Вісник Львівського університету. Сер. геол. 2019. Вип. 33. С. 60–77.

Іваніна А., Гоцанюк Г., Спільник Г. Систематизація та характеристика геотуристичних об’єктів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів). Вісник Дніпропетроського університету. Геологія, географія. 2018. № 26(1). С. 50–63. DOI: 10.15421/111806.

Bornyak U. I., Ivanina А. V., Hotsanyk H. I., Shaynoha I. V. Urban complex of geotourist sites of the city of Lviv (Western Ukraine). Journ. Geol. Geograph. Geoecology. 2020. N 29(3). P. 447–459. DOI: https://doi.org/10.15421/112040.

Paleourbana. URL: http://www.paleourbana.com/.

Siddall R. An Urban Geologist’s Guide to the Fossils of the Portland Stone. Urban Geology in London. 2015. N 30. Р. 1–12.

Tang М., Tang D. Yang. Urban Paleontology: Evolution of Urban Forms. Universal-Publishers, 2008. 233 р.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28