ДЕЯКІ ГРУПИ ОРГАНІЧНИХ РЕШТОК У РИФОГЕННИХ ВІДКЛАДАХ ПІЗНЬОЇ ЮРИ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕДКАРПАТТЯ: ПОШИРЕННЯ ТА ЇХ ДІАГНОСТИКА У ШЛІФАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.30970/pal.55.4

Ключові слова:

верхня юра, карбонатні мікрофації, органічні рештки, діагностика у шліфах, Українське Передкарпаття

Анотація

Верхньоюрські карбонатні відклади значно поширені в Передкарпатті. Вони містять численні мікрорештки різних груп організмів, які часто трапляються у шліфах, і їх використовують для визначення фаціальної характеристики порід, палеоекологічних і палеогеографічних побудов. При дослідженні карбонатних порід у шліфах і визначенні мікрофацій велика увага приділяється комплексу органічних решток. Організми, рештки яких поширені у верхньоюрських відкладах Українського Передкарпаття, з долею умовності можна поділити на кілька груп: рифобудівники, рифолюби та мешканці мілководдя, планктонні, мешканці застійної лагуни. Їх склад i кількість змінювались впродовж пізньої юри залежно від евстатичних коливань, кліматичних змін, глобальних та регіональних тектонічних процесів. У даній роботі наведено поширення основних груп організмів у відкладах верхньої юри – беріасу Українського Передкарпаття, склад i зміни асоціацій організмів у різних фаціальних зонах впродовж пізньої юри. Наведені зображення у шліфах та основні діагностичні ознаки на мікроскопічному рівні для типових представників різних систематичних груп – цианобактерій, водоростей, кременистих та вапнистих губок, кнідарій, моховаток, голкошкірих, брахіопод, гастропод та ін. Дана робота є продовженням аналізу комплексу органічних решток у відкладах верхньої юри на території Українського Передкарпаття з метою подальшого складання атласу карбонатних порід і мікроорганізмів верхньоюрських відкладів нафтогазоносних регіонів України. Атлас стане в нагоді в освітньому процесі під час підготовки фахівців-геологів і буде слугувати як порівняльний матеріал при подальших дослідженнях.

Посилання

Граб М.В., Попп І.Т. Умови утворення верхньоюрських карбонатних відкладів Передкарпатського прогину і Пієнінської зони Українських Карпат. Геологія і геохімія горючих копалин. 1999. № 3. С. 32–38.

Гриценко В.П. Палеонтологія. Київ : Вид.-поліграф. центр «Київський університет», 2005. 282 с.

Дулуб В.Г., Жабіна Н.М., Огороднік М.Є Пояснювальна записка до стратиграфічної схеми юрських відкладів Передкарпаття (Стрийський юрський басейн). Львів : ЛВ УкрДГРІ, 2003. 32 с.

Жабіна Н.М., Анікеєва О.В. Оновлена стратиграфічна схема верхньої юри–неокому Українського Передкарпаття. Зб. наук. праць УкрДГРІ. Київ : УкрДГРІ, 2007. № 3. С. 46–56.

Жабіна Н.М. Форамініфери і тинтиніди як індикатори умов формування відкладів верхньої юри Українського Передкарпаття. Геологія і геохімія горючих копалин. 2004. № 3. С. 91–102.

Жабіна Н.М., Анікеєва О.В. Палеогеографія та умови седиментації території Українського Передкарпаття в оксфорді-валанжині. Геологічний журнал. 2015. № 4(353). С. 49–56. DOI: 10.30836/igs.1025-6814.2015.4.139466.

Мачальський Д.В., Анікеєва О.В. Мікроструктури рифогенних фацій, пов’язані з утилізацією органічної речовини. Теоретичні та прикладні аспекти сучасної біостратиграфії фанерозою України. Зб. наук. праць ІГН. 2003. С. 136–138.

Стратиграфія верхнього протерозою та фанерозою України: у двох томах. Т. 1: Стратиграфія верхнього протерозою, палеозою та мезозою України. Відп. редактор П. Ф. Гожик. Київ : Логос, 2013. 636 с.

Alth A. Wapień niźniowsky i jego skamieliny. Pam. Akad. Um. Wydz. Matem.-Przyr. 1881. 6. S. 1–141.

Anikeyeva E. V. Chlorophyta in the Upper Jurassic Reef Deposits of the South and West of Ukraine. International Journal on Algae. 2014. 16(4). P. 332–344. DOI: 10.1615/interjalgae.v16.i4.30.

Brönnimann P., Norton P. On the classification of fossil fecal pellets and description of new forms from Cuba, Guatemala and Libya. Schweizerische palaeontologische gesellschaft, 1960. P. 832–842.

Cushman J. A., Glazowski K. Upper Jurassic foraminifera from the Nizniow limestone of Podole, Poland. Contrib. from Cushm. labor. foraminiferal research. 1949. V. 25. P. 1–11.

Flügel E. Microfacies of Carbonate Rocks. Analysis, Interpretation and Application. Second Edition. 2010. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 984 р.

Leifelder R. R., Nose M., Schmid D. U., Werner S., Werner W. Microbial Crusts of the Late Jurassic: Composition, Paleoecological Significance and Importance in Reef construction. Erlangen. 1993. 35 p.

Mišík M. Stratigrafické horizonty a fácie s vápnitými onkoidmi, mikroonkoidmi a pizoidmi v Západných Karpatach. Mineralia Slovaca. 1998. 30. P. 195–216.

Misik M., Rehakova D. Vapence Slovenska. I cast. Biohermne, krinoidove, sladkovodne, ooidove a onkoidove vapence. VEDA : Bratislava. 2009. 186 s.

Nicosia U., Parisi G. Saccocoma tenella (Golgflus): Distribuzione stratigrafica e geografica. Bollettino della Societǎ Paleontologica Italiana. 1979.

Sartorio D., Venturini S. Southern Tethys Biofacies. Agip S.p.a. Milane. 1988. P. 135–148.

Wilson J. L. Carbonate facies in geologic history. Berlin (Springer). 1975. 471 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28