ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ДОПОВНЕННЯ СХЕМИ ГЕНЕТИЧНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН КЛАСОМ МЕТАМОРФОГЕННО-ГІДРОТЕРМАЛЬНИХ РОДОВИЩ ГІДРОТЕРМАЛЬНОЇ ГРУПИ

Автор(и)

  • Микола Павлунь

DOI:

https://doi.org/10.30970/vgl.37.01

Ключові слова:

класифікація родовищ корисних копалин, термобарогеохімія, родовища золота України, метаморфогенно-гідротермальне зруденіння, генезис.

Анотація

У статті розглянуто особливості фізико-хімічного перебігу процесів формування золоторудних родовищ Українського щита (УЩ). Установлено їхню метаморфогенно-гідротермальну природу. Про це свідчить найбільш високобаричний (до гіпербаричного) тиск мінералоутворення (200–300–350 МПа), субізохоричний тренд перебігу процесів рудогенезу та високий ступінь термостатування й геологічно найзакритіший тип глибинних рудогенерувальних палеогідротермальних систем, де вертикальний палеотемпературний градієнт (ΔТ/100 м) змінюється від 8–10°С/100 м (Балка Широка), 5–8°С/100 м (Балка Золота) до 3–5°С/100 м (Майське). Діагностовано високий ступінь густини діоксиду вуглецю у флюїдах (до 0,944–1,02 г/см3) у початковий гіпер- і високобаричний період формування родовищ УЩ. Це проявляється в очевидному домінуванні гомогенізації складних вуглекислотно-водно-сольових, водно-сольових, вуглекислотно-водних і суттєво водних включень за першим типом – у рідину. Натомість гомогенізація в газову фазу за другим типом, у тім числі часткова й повна (для інклюзивів із СО2), відбувається у зв’язку з фазовими переходами СО2 в складі генерацій «киплячих» гідротерм (РСО2–Г–РН2О і РСО2–Г) під час та особливо на завершення формування золотоносних парагенезисів. Неординарно висока густина метаморфогенних флюїдів через особливо велику в’язкість рідинної фази інклюзивів проявляється в украй повільному (стисненому) процесі часткової й повної гомогенізації (гетерогенізації) інклюзивів, що не властиво магматогенно-гідротермальним родовищам. Ці та деякі інші ознаки термобарохімічного перебігу процесів рудоутворення, які виключно властиві метаморфогенно-гідротермальним родовищам, дають нам підстави доповнити класифікацію родовищ корисних копалин В. Смірнова новим класом гідротермальної групи – метаморфогенно-гідротермальним.

Посилання

Бобров О.Б. Корисні копалини України. Львів : ВЦ ЛДУ, 1992. Ч. 1 : Золоторудні родовища Українського щита. 58 с.

Геолого-генетична типізація золоторудних родовищ України / О.Б. Бобров, Д.С. Гурський, А.О. Сіворонов та ін. Київ : ВЦ УДГРІ, 2004. 456 с.

Бобров О.Б., Сіворонов А.О., Меркушин І.Є. Майське золоторудне родовище (геологія, речовинний склад руд, модель утворення). Дніпропетровськ, 2000. 180 с.

Metallogeny of Noble Metals of the Ukrainian Shield / O.B. Bobrov, D.S. Gursky, S.V. Nechaev, A.O. Sivoronov, O.O. Yushin, M.M. Pavlun. Mineral. Journ. (Ukraine). 2002. № 2/3. С. 37–44.

Economic gold mineralization in the Ukrainian Shield / A.B. Bobrov, A.A. Sivoronov, B.I. Malyuk, M.M. Pavlun. Newsletter of the ILGGM. 1998. № 26. P. 61–64.

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Термостатованість палеогідросистем як основа генетичної типізації золоторудних родовищ України (за даними дослідження флюїдних включень). Мінерал. збірник. 2000. № 50. С. 38–43.

Ляхов Ю., Павлунь М. Термобарогеохімічне обґрунтування рудно-формаційної належності ендогенних золоторудних родовищ України: теоретичні та методологічні аспекти. Мінерал. збірник. 2002. № 52. С. 68–73.

Ляхов Ю.В., Павлунь М.М., Ціхонь С.І. Геологія корисних копалин (Ч. 1. Рудогенез) : навчальний підручник. Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2011. 245 с.

Павлунь М.М. Фізико-хімічні умови і зональність розвитку молібден-вольфрамових та золоторудних формацій (за результатами термобарогеохімічних досліджень) : автореф. дис. ... докт. геол. наук. Львів, 2003. 53 с.

Павлунь М.М. Про метаморфогенно-гідротермальну природу родовищ золоторудних формацій Українського щита. Мінерал. журнал. 2015. Т. 37. № 3. С. 98–111.

Park Ch.F., Mac-Piarmid R.A. Ore deposits. Eol. Free man and comp.; Sun. Francis and London, 1964. 545 p.

Agrikola G. De Re Metallica. 1556. Ed. by H.C. Hoover and L.H. Hoover. New York : Dover Publications, 1950.

Badolington H.F. Hidh-temperature mineral associations at shallow to moderoire depths. Econ. Geol. 1935. № 30. Р. 205–222.

Craton L.C. The depts.-zones in ore deposition. Econ. Geol. 1933. № 8. Р. 513–555.

Lindgren W. Mineral deposits. New York, Mc-Graw-Hill Book Co., inc., 1913.

Lindgren W. Mineral deposits (4th ed). New York, Mc-Graw-Hill Book Co., 1933.

Niggli P. Ore deposits of magmatic origin (translated H.C. Boydell). London, Thomas Murby and Co., 1929.

Schneiderhomu H. Learbuch der Erslagersten kunde. Jena. Gustav Fisher, 1941.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19