Конфлікт інтересів

Редколегія збірника «Вісник Львівського університету. Серія геологічна» враховує у своїй діяльності можливість виникнення конфлікту інтересів під час публікаційного процесу.

Конфлікт інтересів – це фактори, які негативно впливають на об'єктивність, або ж можуть бути сприйняті як втручання в процес рецензування, прийняття редакційних рішень, публікації та презентації рукопису.

Конфлікт інтересів може виникати у відношенні до окремих осіб або організацій, і поділяється на наступні категорії (але не обмежуватися тільки зазначеними):

Персональний конфлікт інтересів

Особисті відносини (наприклад, друзі, члени сім'ї, теперішній або попередній керівники, опоненти) з особами, які беруть участь в подачі або рецензуванні рукописів (авторами, рецензентами, редакторами або членами редколегії);

особисті переконання (політичні, релігійні, ідеологічні та інші), пов'язані з темою рукописи, можуть перешкодити об'єктивному процесу публікації (на етапі подачі, рецензування, прийняття редакційних рішень або публікації).

Професійний конфлікт інтересів

Рецензент або редактор є колегою автора, який брав участь або спостерігав за проведенням даного дослідження.

Членство в організаціях, які лобіюють інтереси автора.

Фінансовий конфлікт інтересів

Дослідницькі гранти від різних організацій, що фінансують урядові, неурядові, науково-дослідні або благодійні установи.

Патентні заявки (наявні або очікувані), включаючи заявки інститутів, до яких має відношення автор, і від яких він може отримати прибуток.

Гонорари, подарунки і винагороди будь-якого роду.

Всі особи, що мають відношення до рукопису, в тому числі автори, редактори, рецензенти і читачі, які коментують або оцінюють даний матеріал, повинні повідомити про наявність конфлікту інтересів.

Якщо, на думку редакторів, існують обставини, які можуть вплинути на неупереджений розгляд матеріалу, редакція не залучає такого рецензента до процесу рецензування.

Редакція залишає за собою право не публікувати рукопис, якщо заявлений автором конфлікт інтересів ставить під загрозу об'єктивність і достовірність оцінки дослідження.

Якщо редакція виявить наявність конфлікту інтересів, який не був задекларований при подачі рукопису, – рукопис може бути відхилений.