Мета та завдання

Метою видання «Вісник Львівського університету. Серія геологічна» є висвітлення актуальних питань геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки; подій і фактів наукового життя; рецензій на наукові праці з геологічних наук; створення та підтримування міцної наукової платформи, яка зацікавить як вітчизняних, так і зарубіжний вчених.

Видання призначений для науковців, практиків, здобувачів вищої освіти геологічного профілю.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі геології;

- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців у відповідній галузі;

- сприяти розширенню зв'язків Львівського національного університету імені Івана Франка з науковими та освітніми спільнотами.