Політика відкритого доступу

«Вісник Львівського університету. Серія геологічна» дотримується політики відкритого доступу (open access)виходячи з принципу: вільний відкритий доступ до результатів досліджень сприяє збільшенню обміну знаннями та здобутками наукових досліджень.

Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей видання представлений на офіційному сайті у розділах Архіви та Поточний випуск.

Це відповідає визначенню відкритого доступу від BOAI.

Ліцензійна політика видання сумісна з переважною більшістю політик відкритого доступу та архівування матеріалів. Автори зберігають авторське право, а також надають право виданню публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших виданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому виданні.