Головна

«Вісник Львівського університету. Серія геологічна» – це наукове видання, у якому публікуються праці з актуальних проблем геології, тектоніки, математичного моделювання геологічних процесів, літології, екології, історії науки.

Рік заснування: 1962.

Засновник: Львівський національний університет імені Івана Франка.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ: Серія КВ № 14609-3580Р від 28.10.2008.

ISSN 2078-6425 (Print).

ISSN 2786-6548 (Online).

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1309 від 25 жовтня 2023 року (додаток 4).

Спеціальність: 103 – Науки про Землю.

Періодичність виходу: один раз на рік.

УДК 55.

Мови публікації: українська та англійська.

DOI: 10.30970/vgl.