Контакти

Редакція збірника «Вісник Львівського університету. Серія геологічна»

вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000

Електронна пошта: geology@lnu.lviv.ua

Контактний телефон: 093 006 55 68

Офіційний сайт: journals.lnu.lviv.ua/index.php/geology