Редакційна колегія

Головний редактор:

Волошин Петро Костянтинович, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач кафедри екологічної і інженерної геології і гідрогеології, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4193-6705

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200280700

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-1931-2016

Заступник головного редактора:

Генералова Лариса Володимирівна, кандидат геологічних наук, доцент, доцент кафедри загальної та історичної геології і палеонтології, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6033-6556

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/36698727

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56996107100

Члени редакційної колегії:

Франковські Збігнєв, доктор наук, професор, головний спеціаліст з інженерної геології, Польський геологічний інститут – Національний науково-дослідний інститут (Polish Geological Institute – National Research Institute), Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5468-9558

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=18436607500

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GME-8542-2022

Богуцький Андрій Боніфатійович, кандидат геолого-мінералогічних наук, професор, професор кафедри геоморфології і палеогеографії географічного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9958-926X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57195174576

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/C-4930-2016

Гнилко Олег Мирославович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5983-952X

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56582514900

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/1222424

Григорчук Костянтин Григорович, доктор геологічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1595-0968

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAE-9138-2020

https://www.webofscience.com/wos/author/record/22670510

Павлунь Микола Миколайович, доктор геологічних наук, професор, декан геологічного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8634-6576

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/38458849

https://www.webofscience.com/wos/author/record/38296750

Радковець Наталія Ярославівна, доктор геологічних наук, професор, завідувачка відділу седиментології провінцій горючих копалин, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1770-6996

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55249685800

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/27183

Хоха Юрій Володимирович, доктор геологічних наук, старший дослідник (спеціальність «Науки про Землю»), старший науковий співробітник, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8997-9766

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAS-5013-2021

https://www.webofscience.com/wos/author/record/15367903

https://www.webofscience.com/wos/author/record/9911055

Побережський Андрій Володимирович, кандидат геол.-мін. наук, старший науковий співробітник, заступник директора Інституту з наукової роботи, Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4622-0725

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507729913

Web of Science: https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZA-4384-202