«ЕФЕКТ ДОМІНО» ТЕХНОГЕННИХ ЗМІН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У ФОРМУВАННІ ГЕОЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ЧЕРВОНОГРАДСЬКОГО ГІРНИЧОПРОМИСЛОВОГО РАЙОНУ

Автор(и)

  • Ганна Бучацька
  • Василь Дяків

DOI:

https://doi.org/10.30970/vgl.37.03

Ключові слова:

Червоноградський гірничопромисловий район, кам’яне вугілля, збагачення, складування відходів, терикони, оцінювання екологічного стану, підземні води, забруднення, ефект доміно.

Анотація

У статті проаналізовано стан гідросфери й навколишнього середовища найбільшого вуглевидобувного комплексу на заході України до початку гірничих робіт, зміни геологічного середовища внаслідок понад півстолітнього видобування кам’яного вугілля, просідання поверхні над видобувними полями, накопичення відходів вуглевидобутку та вуглезбагачення з їхніми екзогенними й пірометаморфічними змінами, а також природно-техногенну трансформацію Червоноградського гірничопромислового району (ЧГПР). На основі експериментального та геофільтраційного моделювання, оцінювання хімічного складу вод у верхньокрейдовому горизонті тріщинуватих мергелів, аналізу надходження фтору в підземні води водозаборів ЧГПР висунуто гіпотезу про «ефект доміно» у формуванні геоекологічного стану ЧГПР. Ініціюючим чинником екологічних проблем є виймання з надр кам’яного вугілля й пустих порід із відпомповуванням шахтних вод. Це й активує утворення пустот у кам’яновугільних відкладах без їхнього закладення, що, у свою чергу, з часом провокує просідання поверхні над виробленим простором з утворенням мульд просідань, заболочень і техногенних озер. Вилучені з надр пусті породи з підвищеним умістом вугілля відсипаються в терикони, а зі збагаченого кам’яного вугілля відділяють некондиційні відходи збагачення та відсипають у породний відвал. Терикони пустих порід, породний відвал збагачувальної фабрики, шламонакопичувачі, відстійники шахтних вод та інші техногенні об’єкти, що забезпечують функціонування вуглевидобувного й вуглезбагачувального комплексу, разом із деформованою поверхнею над виробленим простором змінюють гідрогеологічні та гідрогеохімічні умови підземних вод. Кислі сульфатні води з териконів і відвалу збагачувальної фабрики, які утворюються внаслідок екзогенного окислення піриту, потрапляють у геофільтраційне поле, рухаються від техногенних об’єктів до річок Західний Буг, Рати та Солокії, а також до водозаборів підземних вод у верхньокрейдовому горизонті тріщинуватих мергелів. Кислі сульфатні води активно взаємодіють із тріщинуватими мергелями верхньої крейди, нейтралізуються й зумовлюють екстракцію фтору з карбонатного та глинистого складників водоносної товщі з його концентруванням у підземних водах, що вилучаються водозаборами. Найбільш несприятливі умови притаманні Соснівському водозабору, вода якого в середині 1990-х років спричинила гіпоплазію та флюороз у дітей.

Посилання

Бик С.І., Узіюк В.І. Еколого-геохімічні особливості відходів вугілля Львівсько-Волинського басейну. Вугілля України. 2000. № 7. С. 22–23.

Бучацька Г.М., Дяків В.О. Причинно-наслідкові зв’язки забрудненості фтором підземних вод Червоноградського гірничопромислового району за результатами гідрогеологічного моделювання. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, Львів, 14–15 травня 2015. Львів, 2015. С. 65–70.

Бучацька Г.М., Дяків В.О. Сірчанокислотна обробка тріщинуватих мергелів інфільтратами вугільних відвалів Червоноградського гірничопромислового району як головний чинник збагачення підземних вод фтором (за результатами експериментального та

геофільтраційного моделювання). Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування : матеріали Другої наук.-практ. конференції, Трускавець, 5–8 жовтня 2015. Київ, 2015. С. 419–424.

Крюченко Н.О. Геохімія фтору питних вод України : автореф. дис. … канд. геол. наук : 04.00.02 «Геохімія». Київ, 2002. 17 с.

Руденко Ф.А. Гідрогеологія Української РСР. Київ, 1972. 174 с.

Рудько Г.І., Скатинський Ю.П., В.П. Федосєєв. Екологічний стан геологічного середовища як фактор масового захворювання дітей флюорозом у ЧГПР. Мінеральні ресурси України. 1997. № 4. C. 34–42; 1998. № 5. С. 17– 23.

Рудько Г.І., Мацієвська О.О. Розподіл фтору в природних водах. Вісник національного університету «Львівська політехніка». 2010. № 664. С. 171–178.

Buchatska H., Diakiv V., Kovalchuk M. Geochemistry of fluorine in the hydrogeological system of Chervonograd mining and industrial region (Western Ukraine) according to the data of experimental and geofiltration modeling. Modern Science. Moderní věda. 2015. № 4. P. 150–166.

Doble R.C., Simmons C.T., Walker, G.R., Using MODFLOW 2000 to model ET and recharge for shallow ground water problems. Ground Water. 2009. № 47 (1). P. 129–135.

Nilson Guiguer, Thomas Franz. Visual MODFLOW version 2.00 : guidebook. Toronto : Waterloo Hydrogeologic Software, 1996. 231 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19