МЕТОДИ ПОБУДОВИ 3D МОДЕЛЕЙ ГЕОЛОГІЧНИХ ТІЛ (НА ПРИКЛАДІ РОДОВИЩА САУЛЯК, ЗАКАРПАТТЯ)

Автор(и)

  • Ігор Бубняк
  • Сергій Ціхонь
  • Тетяна Ціхонь
  • Уляна Лущак
  • Микола Бігун

DOI:

https://doi.org/10.30970/vgl.37.07

Ключові слова:

ArcGIS, ArcGeology1, програма Move, рудне тіло, родовище Сауляк.

Анотація

Автори досліджують застосування сучасних комп’ютерних програм, які дають змогу ефективно опрацьовувати просторові й атрибутивні дані, що забезпечують аналіз і прогнозування рудних тіл на новому якісному рівні. У роботі аналізуються теоретичні й практичні аспекти 3D моделювання, зокрема використання програмних пакетів ArcGIS і Move для побудови геологічних карт, розрізів і тривимірних моделей. Особлива увага приділяється практичним аспектам створення цифрових геологічних карт, а також методам візуалізації та аналізу геоданих. Крім того, стаття містить інформацію про різні етапи створення 3D моделей, від первинного збору даних до їхньої обробки й інтерпретації. Значна увага приділяється організації та аналізу баз даних у програмах ArcGIS і Move, а також їхньому використанню для побудови комплексних 3D моделей. Автори підкреслюють важливість 3D моделювання в геології, особливо в контексті побудови тривимірних цифрових геологічних моделей, які можна використовувати для оцінювання запасів і перспективності родовищ. Робота підкреслює важливість інтеграції та аналізу різноманітних даних у геологічних дослідженнях і робить цінний внесок у розвиток методів 3D моделювання в геологічній науці. Для відображення практичних аспектів зі створення 3D моделей геологічних тіл обрали золоторудне родовище Сауляк, яке добре вивчено за допомогою підземних гірничих виробок. Побудовано модель родовища Сауляк у тривимірному просторі з розташуванням відповідних штольневих горизонтів. В ArcCatalog створено базу даних мінералів, мінеральних асоціацій родовища, установлених на рівні штолень № 1 і № 2. У результаті отримано тривимірні моделі рудних тіл родовища Сауляк, які можуть бути використані для візуалізації геологічної будови, підрахунку запасів, оцінювання перспективності глибоких горизонтів і флангів родовища.

Посилання

Просторова мінливість декрептометричних показників кварцу родовища Сауляк (Рахівський рудний район, Закарпаття) / А. Городечний, Т. Олійник, І. Попівняк, С. Ціхонь, В. Марусяк. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2010. № 24. С. 121–130.

Матковський O.I., Степанов В.Б. Критерії золотоносності доверхньопалеозойських метаморфічних порід Рахівського рудного району Закарпаття. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 1992. № 11. С. 121–127.

Матковський О.І. Родовища та рудопрояви золота Українських Карпат. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 1992. № 11. С. 96–120.

Нечепуренко О.О. Деякі особливості локалізації золотого зруденіння у Рахівському рудному районі. Проблеми геологічної науки та освіти в Україні : матеріали наукової конференції. Львів, 1995. С. 178–179.

Фізико-хімічні умови і стадійність формування золоторудного родовища Сауляк (Рахівський рудний район) / І. Попівняк, С. Ціхонь, Т. Олійник, А. Ніколенко, П. Ніколенко, В. Марусяк. Мінералогічний збірник. 2006.Вип. 56 (1–2). С. 76–97.

Ціхонь С.І. Фізико-хімічні умови розвитку та зональність гідротермального зруденіння Рахівського золоторудного району (за даними термобарогеохімічних та мінералого-фізичних досліджень) : автореф. дис. ... канд. геол. наук. Львів, 2004.

Maps URL: http://www.usgs.gov/pubprod/maps.html.

Hastings J.T., Raines G.L., Moyer L.A. Proposal for an ArcGeology Version 1 A Geodatabase Design for Digital Geologic Maps using ArcGIS®. In Digital Mapping Techniques ’07-Workshop Proceedings: US Geological Survey Open-File Report. 2008. Vol. 1385. Р. 59–72.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19