ПАЛЕОНТОЛОГІЧНІ ЗНАХІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКУ «ЗНЕСІННЯ» (ЛЬВІВ, ЗАХІДНА УКРАЇНА)

Автор(и)

  • Антоніна Іваніна
  • Галина Гоцанюк
  • Тетяна Сметанюк

DOI:

https://doi.org/10.30970/vgl.37.10

Ключові слова:

палеонтологія, крейдова, неоген, фосилії, регіональний ландшафтний парк «Знесіння».

Анотація

Регіональний ландшафтний парк «Знесіння», розташований майже в центрі Львова, є надзвичайно цікавим та унікальним місцем як для геотуризму, так і для геологічних досліджень. На території парку є відслонення крейдової та неогенової систем, які містять численні рештки палеоорганізмів. Польові обстеження відслонень і решток давніх організмів парку «Знесіння» виконано в семи локаціях. Виявлено численні фосилії різного походження. Це іхнофосилії (нірки рийних тварин); зоофосилії (скелети, відбитки скелетів, ядра молюсків, брахіопод, голкошкірих); фітофосилії (скам’янілі колонії літотамнієвих водоростей, відбитки стебел наземних рослин); мікрофосилії – форамініфери. Переважають рештки морських мешканців – водоростей і молюсків, деколи брахіопод; інші види фосилій рідкісні. Уперше наведено особливості поширення фосилій і загальну палеонтологічну характеристику крейдових і неогенових відкладів парку. Розподіл палеонтологічних решток у розрізі нерівномірний. Вони зосереджені на чотирьох стратиграфічних рівнях (один – крейдовий, три визначені в неогені: у баранівських, нараївських, тернопільських верствах). Визначено склад біоти кожного з описаних рівнів, наведено зображення деяких палеонтологічних знахідок різних стратиграфічних рівнів. Такі дослідження важливі для відновлення геологічної історії Землі, вирішення прикладних геологічних завдань, мають наукове та пізнавальне значення й можуть стати цікавим об’єктом геотуризму. Вони сприятимуть популяризації палеонтологічних знань, зростанню інтересу до історії життя на Землі, збереженню геологічної спадщини парку «Знесіння» від руйнування та вандалізму.

Посилання

Вялов О.С., Горецький В.О. Про міоценові Rhizocorallium Подільскої плити. Геологія і нафтогазоносність Волино-Подільської окраїни Руської платформи. Надра, 1964. С. 135–150.

Гоцанюк Г.І., Іваніна А.В. Історична геологія з основами палеонтології. Ч. 1 : Палеонтологія (у схемах, рисунках і таблицях) : навчально-методичний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2017. 310 с.

Характеристика унікальної палеонтологічної пам’ятки – місцезнаходження міоценової біоти в центрі Львова / А. Іваніна, Г. Гоцанюк, Г. Спільник, Г. Салінська, О. Підлісна. Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2016. Вип. 30. С. 149–158.

Іваніна А., Підлісна О. Стандартизована характеристика природних геологічних об’єктів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (Львів). Вісник Львівського університету. Серія геологічна. 2017. Вип. 31. С. 118–129

Міоценова біота як геотуристичний об’єкт регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (Львів) / А. Іваніна, Г. Гоцанюк, Г. Спільник, О. Підлісна. Геотуризм: практика і досвід : збірник матеріалів ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 28 квітня, 2018, Львів.

Львів : Каменяр, 2018. С. 54–56.

Систематизація та характеристика геотуристичних об’єктів регіонального ландшафтного парку «Знесіння» (м. Львів) / А. Іваніна, Г. Гоцанюк, Г. Спільник, О. Підлісна. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Геологія, географія. 2018. № 26 (1). С. 50–63. doi: 10.15421/111806.

Łomnicki A.M. Atlas geologiczny Galicyi. Tekst do zeszytu dziesiątego. Cz. 1, Geologia Lwowa i okolicy. Kraków : Drukarnia Uniw. Jagiellońskiego, 1898. S. 55–62.

Lomnicki M. Slodkowodny utvor trzeciorzedny na Podolu Galicyjskim. Kosmos. 1884. № 9. S. 7–12.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19