ТИПІЗАЦІЯ ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ ЛЬВОВА – ОСНОВА ПРОГНОЗУВАННЯ СТІЙКОСТІ ПАМ’ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

Автор(и)

  • Петро Волошин
  • Надія Кремінь

DOI:

https://doi.org/10.30970/vgl.37.02

Ключові слова:

інженерно-геологічні умови, архітектурна пам’ятка, інженерно-геологічна типізація.

Анотація

У статті охарактеризовано інженерно-геологічні умови, здійснено інженерно-геологічну типізацію центральної частини міста Львова. Центральна частина міста Львова – це музей архітектури під відкритим небом, що входить до переліку об’єктів усесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Проте понад 70% розташованих тут будівель і споруд, що мають історичну цінність, характеризуються різним ступенем ушкодження, а окремі з них зазнали повного руйнування. Геологічне середовище є основою підвалин архітектурних пам’яток. Зміна стану й властивостей геологічного середовища в часі під впливом природних і техногенних чинників призводить до деформації будівель і часто повного їх руйнування. У сфері впливу історико-архітектурних пам’яток залягає строкатий за літологічним складом і властивостями комплекс ґрунтів, який містить техногенні відклади (культурний шар), відклади четвертинної системи, неогену та верхньої крейди. Ґрунтовий масив, що є підґрунтям фундаментів, складається з порід високої, середньої й низької несучої здатності. Високою несучою здатністю характеризуються мергелі, мергелисті глини, неогенові, четвертинні делювіальні та алювіальні піски. Середню несучу здатність мають заплавні суглинки й делювіальні супіски. До порід із низькою несучою здатністю зараховано «слабкі» алювіально-болотні заторфовані ґрунти, торфи й техногенні накопичення. Класифікаційними ознаками під час інженерно-геологічної типізації центру Львова є рельєф, будова геологічного розрізу, потужність техногенних і заторфованих ґрунтів, літологічний склад порід, гідрогеологічні умови, сучасні морфодинамічні процеси. Досліджувана територія в структурі геологічного середовища міста Львова розглядається як інженерно-геологічний район Полтвинської улоговини. У її межах виділено два підрайони: днище улоговини та схили. За будовою геологічного розрізу в межах кожного підрайону виділено ділянки дво-, три-, чотири-, п’яти- й багатошарової будови.

Посилання

Волошин П., Андрейчук Ю., Кремінь Н. Анторопогенні зміни рельєфу центральної частини міста Львова. Сучасний стан і перспективи розвитку геоморфології і палеогеографії в Україні : тези доповідей Всеукр. наук.-практ. онлайн-конференції, присвяченої 70-річчю кафедри геоморфології і палеогеографії (25–27 листопада 2020 р.). Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2020. С. 87.

Волошин П.К. Розвиток антропогенної суфозії у центральній частині Львова та її екологічні наслідки. Вісник Львівського університету. Серія «Географія». 2001. Вип. 27. С. 42–45.

Волошин П.К., Качур Р.П. Антропогенний морфолітогенез у центральній частині Львова. Геоморф. досл. в Україні: минуле, сучасне, майбутнє. Львів : Ви-дав. центр ЛНУ. 2002. С. 150–151.

Волошин П. Природно-антропогенні деформації земної поверхні урбанізованих територій як показник геодинамічного ризику. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2002. Вип. 62. С. 14–20.

Волошин П., Кремінь Н., Андрейчук Ю. Геоекологічні ризики освоєння підземного простору центральної частини Львова. Конструктивна географія і картографія: стан, проблеми, перспективи : науковий збірник / за ред. Є. Іванова. Львів : Простір-М, 2020. С. 15–20.

Woloshyn Р. Wplyw warunkow geologiczno-inzynierskich na zachowanie zabytkow architektury сentralnej czensci Lwowa. Вiuletyn Panstwowego In-tu Geol. 2011. № 446 (1). S. 157–162.

Woloshyn P. Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntow antropogenicznych historycznej zabuowy Lwowa. Przeglad Geologiczny. Numer 10/2 Pazdziernik 2017. Tom 65. P. 890–894.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19