ЛАТЕРАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ СЕРЕДНЬОГО ВМІСТУ ІЛЬМЕНІТУ В ПРОДУКТИВНИХ ВІДКЛАДАХ БУКІНСЬКОЇ ДІЛЯНКИ МЕЖИРІЧНОГО РОДОВИЩА ТИТАНОВИХ РУД

Автор(и)

  • Любов Фігура
  • Мирон Ковальчук

DOI:

https://doi.org/10.30970/vgl.37.06

Ключові слова:

Коростенський плутон, Межирічне родовище, Букінська ділянка, ільменіт, середній уміст, латеральний розподіл, продуктивні відклади.

Анотація

У статті подано короткі відомості щодо геологічної будови й ільменітоносності різновікових і різногенетичних відкладів Букінської ділянки Межирічного родовища титанових руд, яке розташоване в межах Волинського мегаблоку, у центральній частині Коростенського плутону, у північно-східній частині Володарсько-Волинського масиву. Для дослідження рудоносності Букінської ділянки створено цільову базу даних, яка містить координати, опис і результати опробування 732 свердловин. З’ясовано, що основний рудоносний потенціал ільменіту Букінської ділянки міститься в корі вивітрювання кристалічних порід фундаменту й нижньокрейдових алювіальних відкладах (апт-альбських) іршанської світи, які виповнюють поховані річкові палеодолини та утворилися за рахунок розмиву й перевідкладення елювію. Породи мезозойського елювію та нижньо- крейдового алювію становлять основний продуктивний пласт ділянки. З розмивом на корі вивітрювання кристалічних порід фундаменту й алювіальних відкладах апту-альбу спорадично залягають верхньокрейдові (турон) узбережно-морські відклади мошно-руднянської світи. За рахунок розмиву й часткового перевідкладення ільменітоносних елювіальних і нижньокрейдових алювіальних відкладів в узбережно-морських фаціальних умовах утворення мощно-руднянської світи також містять ільменіт у значній кількості. За допомогою бази даних досліджено структурні (абсолютні відмітки поверхні, підошви й товщину відкладів) і рудні (середній уміст ільменіту) параметри різновікових і різногенетичних ільменітовмісних відкладів (мезозой-кайнозойський елювій, флювіальні континентальні відклади іршанської світи, узбережно-морські відклади мошно-руднянської світи). Досліджено напрям і силу кореляційних зв’язків між умістом ільменіту й умістом ільменіту й товщиною в різновікових і різногенетичних відкладах. На основі бази даних створено картографічні побудови, які відображають латеральний розподіл середнього вмісту ільменіту для різних варіантів поєднання різновікових і різнофаціальних ільменітоносних утворень у складі продуктивного пласта. З огляду на просторово-парагенетичний характер поширення рудоносної кори вивітрювання, алювіальних, алювіально-делювіальних та узбережно-морських відкладів, середній уміст у цих утвореннях ільменіту, уважаємо за доцільне рекомендувати експлуатаційну розробку родовища здійснювати із залученням до продуктивного пласту різногенетичних відкладів цих трьох стратиграфічних рівнів. Отримані результати є інформаційною основою для оцінювання рудоносного потенціалу, інвестиційної привабливості Букінської ділянки й наукового супроводу видобувних робіт.

Посилання

Битва за титан. URL: https://day.kyiv.ua/article/ekonomika/bytva-za-tytan (дата звернення: 11.08.2023).

Головні геолого-промислові типи титанових і цирконієвих розсипних родовищ України та умови їх утворення / Л.В. Бочай, Д.С. Гурський, Г.С. Веселовський та ін. Мінеральні ресурси України. Київ, 1998. № 3. С. 10–13.

Державна геологічна карта України. Масштаб 1:200 000. Аркуш М-35-ХI (Коростень) / М.М. Костенко та ін. ; Мін-во екології та природ. ресурсів України, Північ. держ. регіон. геол. під-во «Північгеологія». Київ, 2001. 145 с.

Інвестиційний атлас надрокористувача (стратегічні та критичні мінерали). URL: https://www.geo.gov.ua/wpcontent/uploads/presentations/ukr/investicijnij-atlasnadrokoristuvacha-strategichni-ta-kritichni-minerali.pdf (дата звернення: 11.08.2023).

Ковальчук М.С. Геолого-генетичні моделі рудоносних кір вивітрювання та продуктів їх розмиву і перевідкладення. Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні : збірник тез наукової конференції, присвяченої 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка (м. Київ, 14–16 травня 2019 р). Київ : НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, 2019. Т. 2. С. 53–54.

Геологічна будова та корисні копалини басейну верхньої течії р. Уж : звіт геологозйомного загону № 10 Житомирської КГРП і Правобережної геофізичної партії за 1991–99 рр. по геологічному довивченню масштабу 1:200000 території аркуша М-35-

ХІ (Коростень) / М.М. Костенко та ін. Київ : Геоінформ, 1999.

Стратегічні мінеральні ресурси України: титан, скандій, нікель, кобальт / Г.В. Лисиченко, В.Г. Яценко, Г.О. Земсков та ін. Київ : Логос, 2012. 167 с.

Нестеренко Т. Повторна геолого-економічна оцінка запасів Межирічного родовища титанових руд (ділянки Середня, Емілівська, Юрська, Осинова та Букинська) : звіт. Кривий Ріг, 2018.

Рудько Г.І., Бала Г.Р. Критична мінеральна сировина та її перспективи в Україні. Мінеральні ресурси України. Київ, 2021. № 2. C. 3–14. URL: https://doi.org/10.31996/mru.2021.2.3-14.

Таранюк Л.М., Макаренко Т.Ю. Дослідження діяльності титанової галузі в системі формування євроінтеграційного розвитку економіки країни. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон, 2019. Вип. 34. С. 41–44.

URL: https://doi.org/10.32999/ksu2307-8030/2019-34-8.

Фігура Л.А., Ковальчук М.С. Рудоносність Осинової ділянки Межирічного родовища титанових руд. Геохімія та рудоутворення. Київ, 2022. Вип. 43. С. 59–73. URL: https://doi.org/10.15407/gof.2022.43.059.

Mineral Commodity Summaries 2020. Reston : U.S. Geological Survey, 2020. 204 p. URL: https://pubs.usgs.gov/periodicals/mcs2020/mcs2020.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19